Beth Shoshanna Home
Beth Shoshanna English
Beth Shoshanna Home

 

Welkom bij Beth Shoshanna, Joodse gemeente in Deventer

Op sjabbat (zaterdag) 8 november werd ons nieuw aangekochte Sefer Torah (Torahrol) ingewijd in de Grote Synagoge van Deventer aan de Golstraat, in het bijzijn van o.a. Commissaris van de Koning mevr. Ank Bijleveld-Schouten.


Het is onze gemeente na jarenlang sparen en speuren dan eindelijk gelukt om een eigen Sefer Torah aan te kopen (de vorige rollen waren in bruikleen). Het was de eerste keer sinds 1925 dat er in Deventer een nieuw Sefer Torah in eigen bezit werd ingewijd. Een historische gebeurtenis dus!


Vanwege de bijzonderheid en zeldzaamheid van deze historische gebeurtenis woonde Commissaris van de Koning mevr. Ank Bijleveld-Schouten de plechtigheid bij en hield tevens een toespraak, die u hier nog kunt nalezen. Tevens was locoburgemeester dhr. Robin Hartogh Heys van de Lier aanwezig (Burgemeester Andries Heidema was in het buitenland) en voerden ook de vice-voorzitter van de Centrum Moskee, dhr. Kasim Akdemir, de voorzitter van de Raad van Kerken van Deventer, dhr. Peter Paul Biekmann, alsmede stadschroniqueur en auteur van het boek over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Deventer dhr. Henk van Baalen het woord.
  

Daarnaast waren vele vertegenwoordigers van diverse kerkelijke en burgerlijke organisaties en bevolkingsgroepen bij deze sjabbatochtendienst aanwezig: uit de stad en ruime regio kwamen fractievoorzitters, katholieken, gereformeerden, doopsgezinden, remonstranten, baptisten, moslims, Russisch orthodoxen, Bahai, Molukkers, en voorzitters en bestuursleden van 8 Joodse gemeentes (4 verschillende denominaties, van orthodox tot liberaal) uit het hele land. Maar ook vele niet-religieuze belangstellenden. Na afloop van de dienst was er een feestelijke lunch voor alle aanwezigen.

 


Zie het persbericht voor de volledige informatie.