Beth Shoshanna Home
Beth Shoshanna English
Wat bieden wij?
Toe Bisjwat 2012Gemiddeld eens per drie weken houden we een dienst: op sjabbat-ochtend (zaterdag), erev sjabbat (vrijdagavond), motsé sjabbat (uitgaande sjabbat, op zaterdagmiddag/-avond), dan wel een Joodse feestdag (die op een andere weekdag kan vallen).

De sjabbat-ochtenddienst en erev sjabbatdienst worden afgesloten met een kiddoesj, een gezellige bijeenkomst met een maaltijd en wijn, waarbij we kunnen en bijpraten, lernen en zingen. Op zaterdagmiddag/-avond houden we een seoeda sjelisjiet (de derde maaltijd van sjabbat) met lernen en zingen. We sluiten de bijeenkomst af met het maken van havdala (de ceremonie waarmee de overgang gemaakt wordt van sjabbat naar de werkweek).

In de diensten gebruiken we de liberale en de orthodoxe sidoer (gebedenboek) naast elkaar.
Wij bieden delen van de Hebreeuwse tekst van de dienst ook fonetisch aan zodat iedereen mee kan zingen. Zie hiervoor onze Documenten-pagina (er wordt nog gewerkt aan meer transcripties).

Naast diensten en lernen organiseren we ook Joodse culturele activiteiten.
Bovendien bieden we cursussen aan in het leren (mee-)lezen van Hebreeuws en het leren laajnen (reciteren uit het Sefer Torah, de Torahrol).