Beth Shoshanna Home
Beth Shoshanna English
Sefer Torah Fonds

Een Sefer Torah (Torahrol) is feitelijk de kern van het Jodendom, en een noodzakelijk bezit voor een Joodse gemeente om volwaardige synagogediensten te kunnen houden. Dankzij alle giften is het ons gelukt om een eigen Sefer Torah aan te schaffen.

We sparen echter verder voor Rimonim (de siertorens voor op het Sefer Torah, met belletjes, zoals het kleed van de Hogepriester) en een Torahschild (als symbool van het borstschild van de Hogepriester). Zie voor een voorbeeld van een Sefer Torah met Rimonim en een Torahschild de foto rechts.

Wilt u hiervoor een donatie doen, neem dan gerust eerst contact met ons op. U kunt ook meteen uw gift overmaken naar de bankrekening van het Fonds: 
NL23 KNAB 0721 6987 94 t.n.v. Stichting Joods Apeldoorn o.v.v. "Gift Sefer Torah Fonds". Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!