Beth Shoshanna Home
Beth Shoshanna English
Wat/wie zijn wij?
Wij zijn een Joodse gemeente op basis van gelijkwaardigheid. Ieder kan vanuit de specifieke talenten die hij/zij gekregen en ontwikkeld heeft een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Wij kennen geen lidmaatschap, zijn (als gemeente) niet aangesloten bij een (overkoepelend) Joods kerkgenootschap en willen graag onafhankelijk blijven.

De prachtige synagoge van Deventer is zowel een beth knesset als een beth midrasj. Beth knesset wil zeggen een huis van samenkomst. We komen samen voor de sjoeldienst, we eten samen, zingen veel en vieren ook samen Joodse feesten. Beth midrasj betekent leerhuis. We lernen en ontplooien Joods-culturele activiteiten.